فرم سفارش بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

سفارش آنلاین بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی
  • دیه در ماه های عادی 3.300 میلیون ریال و در ماه های حرام 4.400میلیون ریال